Projekt "Ze szkołą za pan brat..."

LOGO UE2

Od 2 X 2017 r. w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu odbywają się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Ze szkołą za pan brat rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Uczniowie, którzy zadeklarowali udział w projekcie oraz spełnili kryteria rekrutacji, mogą teraz nabywać nowe umiejętności, utrwalać wiadomości oraz rozwijać wiedzę z kluczowych przedmiotów tj. z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, języków obcych, przedmiotów humanistycznych. Ponadto każdy uczestnik projektu został objęty doradztwem edukacyjno – zawodowym. Uczniowie uczestniczą też w terapii logopedycznej, psychologicznej i treningach: komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem i twórczego myślenia. Do projektu przystąpiło 135 uczniów/uczennic (67 uczennic i 68 uczniów) z klas II-III Gimnazjum oraz 9 nauczycielek i 1 nauczyciel w/w placówki. Projekt dla zrekrutowanych uczestników trwa do końca czerwca 2018 r.

© 2017 Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza.

Please publish modules in offcanvas position.